Back to top
Send SMS Send Inquiry
Vyaghri Taila

Vyaghri Taila

Product Details:

X

Product Description

Vyaghri Taila

INGREDIENT

INDICATIONDOSAGE
vyaghri ambu 
vasaka ambu 
bilwa ambu 
kesaraja ambu 
kanjika 
til 
mustak 
mocarasa 
rasanjana 
saunf 
daru 
yasthimadhu 
bala 
rasna 
haldi 
daruharidra 
svetachandan 
raktachandan 
manjishtha 
priyangu 
utpal kesara 
shaalparni 
prishanparni 
dalchini 
tejpatra 
ela 
nagkeshar 
balaka 
   svasa (asthma
   kasa (cough
   jvara (fever
   agnivikara (indigestion
   tvagdosa (skin diseases
not available
Enter Buying Requirement Details
Email Id
Mobile number