Back to top
Send SMS Send Inquiry
Sudarshan Churna

Sudarshan Churna

Product Details:

X

Product Description

Sudarshan Churna

INGREDIENT

INDICATIONDOSAGE
kaliyaka 
haldi 
devdaru 
vacha 
ghana 
harad 
dhanvyaas 
srngi 
ksudra 
shunthi 
traimana 
parpata 
neem 
pippali 
balaka 
sati 
pushkarmool 
magadhi 
moorva 
kutaj 
madhu 
yasthimadhu 
shobhanjan 
indrayava 
vari 
darvi 
kuchandan 
padmak 
saral 
ushir 
dalchini 
saurastri 
shaalparni 
ajwain 
ativisha 
bilwa 
kalimirch 
gandhatejpatra 


katuka 
chitrak 
patol 
kalasi 
kiratikt 
   yakrit 
   pliha vrddhi (spleenomegaly
   jvara (fever
   visama jvara (malaria
   jirna jvara (chronic fever
   gulma 
2 gm to 4 gm
Enter Buying Requirement Details
Email Id
Mobile number


VHCA HERBALS
Near Honey Garden, G.T Road, Gharaunda,Karnal - 132114, Haryana, India
Mr Mukesh Aggarwal (Director)